Ons verhaal

Het verhaal achter de Nederlandse Uitdaging

Al in 1999 startte in Arnhem de allereerste lokale Uitdaging. Oprichtster Gerda Geurtsen vond haar inspiratie in het televisieprogramma De Uitdaging, gepresenteerd door Angela Groothuizen. In dat programma werden bedrijven gezocht (en gevonden) die Nederlanders wilden helpen hun leefomgeving te verbeteren.

 

Omdat het concept van de Uitdaging in Arnhem zo goed aansloeg, kreeg het een vast karakter als de Nederlandse Uitdaging. Inge Voorhout, manager van de Nederlandse Uitdaging, herinnert het zich nog goed: ‘We zijn klein begonnen, maar hadden al snel een groot netwerk van verenigingen/stichtingen en ondernemers die we konden matchen. Hier ontstond landelijk veel vraag naar, waardoor we lokale Uitdagingen startten. Voor we het wisten ontstond er een landelijke organisatie, met een enorme slagkracht. Door de maatschappelijke acties om te rekenen naar de monetaire waarde, kunnen we aantonen hoeveel impact we maken. In 2021 haalden we de mijlpaal van een totale impact van ruim vijf miljoen euro. Daar zijn we enorm trots op!’

Lokale en landelijke slagkracht

De Nederlandse Uitdaging werkt op landelijk niveau aan verschillende initiatieven, maar ondersteunt ook de ruim dertig lokale Uit­dagingen. ‘De lokale Uitdagingen functioneren zelfstandig en hebben vanwege het grote netwerk een enorme slagkracht.

Door goed te luisteren naar wat de stichtingen en verenigingen nodig hebben, ontstaan spontaan ideeën om het direct op te pak­ken’, aldus Inge. Het mooie van het zelfstandig functioneren is dat de lokale Uitdagingen met hele slimme ideeën komen. Zoals de Helderse Uitdaging die de club van 100 heeft geïntroduceerd. Voor €100 kun je je als ondernemer al verbinden. De ondernemers die dit doen vinden het leuk om hun steentje bij te dragen, maar ook om hun netwerk te verbreden. Dit soort goede ideeën wordt via de Nederlandse Uitdaging weer gedeeld onder andere lokale Uitdagingen.

De Laatste Pluk’

Een voorbeeld van zo’n lokaal initiatief dat vervolgens landelijk werd opgepakt is ‘De Laatste Pluk’. In boomgaarden hangen tegen het einde van het sei­zoen nog veel appels die niet meer geplukt worden. Vaak wordt ervoor gekozen om deze op het land te laten liggen, omdat de kosten om ze te pluk­ken, vervoeren en verpakken voor de teler te hoog zijn. Zonde, want het fruit is nog goed eetbaar.

In 2021 werd door de Lelystadse Uitdaging, in samenwerking met de voedselbank en de Groente & Fruitbrigade, voor het eerst ‘De laatste Pluk’ georganiseerd. Daardoor konden meer dan vijftigduizend appels worden toegevoegd aan de voedselpakketten van Lelystad, Dronten en omliggende gemeenten.

Vanwege dat enorme lokale succes is ‘De Laatste Pluk’ in 2022 door meerdere lokale Uitdagingen opgepakt. Onder andere Univé, Vattenfall en de Rabobank sloten aan als partner en leverden behalve een financiële bijdrage ook – om de maatschap­pelijke betrokkenheid in de organisatie te stimuleren – medewerkers, die zich als vrijwilliger inzetten. De Groente & Fruitbrigade regelde alle logistiek – vrachtwagens, verspreiding en opslag. De Nederlandse Uitdaging faciliteerde alle lokale Uitdagingen, door bijvoorbeeld het samenbrengen van partijen, leveren van vrijwilligers, catering, kruiwa­gens en sanitaire voorzieningen. Er werden meer dan 140 duizend appels geplukt, waarmee meer dan 17.500 gezinnen konden worden voorzien van fruit.

Laptops en gezamenlijke maaltijden

 Voor de meeste bedrijven is het maken van grote maatschappelijke impact een behoorlijke uitdaging. Maar in samenwerking met andere bedrijven wordt het ineens een haalbaar plaatje.

De kracht van de Uitdagingen is het mat­chen van partijen die vanuit het niets iets waardevols weten te creëren. Veel lokale Uitdagingen leverden bijvoorbeeld een bijdrage aan het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne. Er werden spullen (van keukens tot fietsen, slaapzakken en ander beddengoed tot kleding en meer) ge­regeld en woon- en werkplekken gecreëerd. Ook werden afgeschreven laptops bij bedrijven opgehaald, die na een opschoonbeurt werden gegeven aan vluchtelingen die ze goed kunnen gebruiken. En ook op het gebied van eenzaamheid zijn er mooie initiatieven te zien, zoals ‘Koken tegen een­zaamheid’. Hierbij worden per regio koks gevraagd of zij gezamenlijk een maaltijd willen bereiden, zo­dat mensen kunnen aanschuiven voor een gezellige avond waarbij ze in contact komen met anderen.

Matchgroepen

Lokale Uitdagingen werken veelal met projecten, maar ook incidentele aanvragen van stichtingen en verenigingen worden in behandeling genomen, meestal met verbluffend resultaat.

Van het regelen van een vaste vergaderruimte voor een stichting tot het helpen verplaatsen van een biljarttafel van 1000 kilo, van het in kerstsfeer helpen brengen van een Respijthuis tot het helpen aanleggen van een wijkmoestuin… geen aanvraag is zo gek of de matchgroep (bestaande uit lokale ondernemers) weet ‘m wel te matchen aan een lokaal bedrijf.

Ambities nieuw bestuur

De in 2021 aangetreden nieuwe bestuursleden van de Nederlandse Uitdaging hebben grote ambities. Hun visie is daarom gericht op het organiseren van landelijk gesubsidieerde projecten.

Door samenwer­kingspartners uit het bedrijfsleven te matchen met stichtingen en verenigingen worden deze projecten gerealiseerd. Het Oranjefonds is hierbij een belangrij­ke partij. Inge: ‘Eigenlijk fungeert dat fonds als de motor achter de Nederlandse Uitdaging. Hun steun, subsi­dies en netwerk gaven de erkenning van de Neder­landse Uitdaging een grote boost. Dit zorgt ervoor dat er vanuit het bedrijfsleven veel meer interesse is ontstaan voor een samenwerking.’

Word ook onderdeel van het netwerk

Wil je ook een landelijk project organiseren, maar mis je de juiste samenwerkingspartners of slagkracht? Neem dan contact met ons op.

Je kunt je aansluiten als partner door jouw naam en financiële bijdrage aan een match te verbinden, maar ook door als bedrijf goederen of diensten ter beschikking te stellen voor een match.

Sluit je je liever aan bij een lokale Uitdaging, of wil je er zelf een starten in jouw regio? Ook dat is mogelijk met steun van de Nederlandse Uitdaging. Laten we samen impact maken!

Laptop Challenge

Maatschappelijke organisaties, verenigingen en stichtingen hebben zo nu en dan...
Meer informatie

Crisisaanpak op z’n Achterhoeks!

24 februari 2022 was er ineens een verschrikkelijke oorlog in...
Meer informatie

De laatste pluk

In boomgaarden hangen tegen het einde van het seizoen nog...
Meer informatie

Onderwijs in de buitenlucht

Stichting Distinto en Stichting Plukhoek Mookhoek zorgen voor onderwijs in...
Meer informatie

Volg de Nederlandse Uitdaging op social media

Blijf nog beter op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen