Lokale Uitdagingen

Zelfstandige stichtingen

Iedere Lokale Uitdaging is een ondernemersnetwerk dat lokaal bemiddelt in Menskracht, Materiaal en Middelen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. Door Maatschappelijke Betrokken Ondernemen op lokaal niveau te stimuleren, draagt de Uitdaging bij aan een betere woon- en leefkwaliteit van mensen in een kwetsbare positie. Wij geloven in een samenleving waar iedereen meedoet en bijdraagt!

Binnen een lokale Uitdaging zijn er diverse rollen en groepen die ervoor zorgen dat de continuïteit en de uitvoerbaarheid gewaarborgd wordt.

Rollen, groepen en taken

 • Een lokale Uitdaging wordt gerund door de manager of coördinator.

  De manager heeft een aantal taken die essentieel zijn voor de activiteiten van de lokale Uitdaging:

  De spin in het web van de Lokale Uitdaging is de manager. Die zorgt voor de continuïteit van de stichting. Gaat op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking en legt verbindingen tussen vragers en aanbieders. Daarbij doen ze regelmatig een beroep op de matchgroep, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven en het maatschappelijk veld.

  Samen zorgen ze voor de opvolging van vragen en aanbod.

 • Betrokken Stichtingsbestuur

  Het bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen en de missie van de lokale Uitdaging.

  Het bestuur houdt toezicht op de stichting. Daarnaast zet het bestuur zich in voor het genereren van Founders, Sponsoren, Partners en Vrienden. Verder brengt het bestuur op regelmatige basis een Advies- of stuurgroep bijeen die doorgaans bestaat uit een aantal kernpartners van de Lokale Uitdaging.

  De manager of coördinator wordt aangestuurd door en legt verantwoording af aan het bestuur.

 • De juiste koers

  De rol van de adviesgroep is gevraagd en ongevraagd adviseren

  De leden van de Advies- of Stuurgroep geven advies over welke veranderingen wenselijk zijn voor de Lokale Uitdaging. Vaak gebaseerd op actuele maatschappelijk of economische ontwikkelingen.

 • De Matchgroep stimuleert en motiveert

  Het lokale bedrijfsleven wordt gestimuleerd om Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in de praktijk te brengen.

  In de matchgroep zitten, zoals wij ze noemen, ‘jongen honden’ en ‘oude rotten’. De ‘jonge honden’ zijn mensen die het leuk vinden om zaken tot stand te brengen. De ‘oude rotten’ zijn ervaren ondernemers en/of werkgevers die beschikken over een groot en gevarieerd netwerk en die bereid zijn deze open te stellen.

 • Ambassadeurs

  De leden van het Comité van Aanbeveling, de Ambassadeurs voor de Lokale Uitdaging, zetten zich in om binnen hun eigen netwerk de doelstellingen van de lokale Uitdaging uit te dragen.

  Op deze manier wordt de betrokkenheid bij en het draagvlak van de Uitdaging steeds groter. Vaak zijn dit Maatschappelijk Verbonden Ondernemers die in de praktijk ook zelf regelmatig een match realiseren.

Wat we samen bereiken

Gemiddeld worden 200 sociale en maatschappelijke initiatieven per jaar door een Lokale Uitdaging geholpen. Met meer dan 300 matches die daaruit voort komen realiseren we samen per jaar een indrukwekkende Maatschappelijke waarde omgerekend naar euro’s.

0
Lokale Uitdagingen
0
Maatschappelijke vragen
0
Gemaakte matches
0
Maatschappelijke waarde

Uitdagend nieuws in je mailbox?

Meld je dan direct aan voor onze nieuwsbrief.