Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

is… Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO)

De Uitdaging heeft het welzijn van de maatschappij hoog in het vaandel staan. Wij proberen iedere dag de samenleving een beetje mooier te maken.

Wanneer je als bedrijf je aansluit bij de Uitdaging draag je bij aan maatschappelijke initiatieven en toon je betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken (oftewel Maatschappelijk Betrokken Ondernemen).

Dit kan in je directe omgeving zijn, maar ook verder dan dat. Je laat als bedrijf zien dat je niet alleen streeft naar winst (profit) maken, maar ook rekening houdt met het milieu (planet) en de mensen binnen en buiten je bedrijf (people). Wanneer je dit doet spreken we van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

MVO anders

Hoe gemakkelijk is het dat je als ondernemer je Maatschappelijke Verbondenheid laat zien door iets te doen wat precies past binnen je kerncompetenties. Daarbij draag je effectief bij aan concrete verbetering in je eigen directe leefomgeving.

Samenleven, samenwerken, samen… doen!

Uitdagend nieuws in je mailbox?

Meld je dan direct aan voor onze nieuwsbrief.