Wat we doen…

Maatschappelijke makelaar

Iedere Lokale Uitdaging zorgt ervoor dat stichtingen & verenigingen worden gekoppeld aan het lokale bedrijfsleven (zie ook: wie we zijn). Op de website van een Lokale Uitdaging kunt u het vraag & aanbod vinden die op dat moment beschikbaar is. Zij gaan vervolgens aan de slag met het vraag & aanbod.

Er wordt gekeken naar welke stichtingen of verenigingen ze kunnen helpen met het aanbod en bij welke bedrijven ze de vragen kunnen neerleggen. Dit doet de manager of coördinator in samenwerking met de Matchgroep. De Matchgroep is een groep ondernemers die regelmatig samenkomt om hun netwerk in te zetten voor het bij elkaar brengen (matchen) van vraag & aanbod.

Zo helpt een lokale Uitdaging gemiddeld 200 sociale initiatieven per jaar en worden er meer dan 300 Matches gemaakt!

 

Verdere activiteiten

Naast het Matchen van vraag & aanbod voert de Uitdaging ook verschillende projecten en worden diverse activiteiten georganiseerd met de lokale partners.

Denk hierbij aan:

  • De Maatschappelijke Beursvloer
  • De Laptop Challenge
  • De Spullenbank
  • De Kennisbank
  • De Cadeautjesbank
  • De Sociale Flexplek
  • De Weekendschool
  • De Huisraadbank

Uitdagend nieuws in je mailbox?

Meld je dan direct aan voor onze nieuwsbrief.