Programma MBO-event: Groeien door te delen


Programma MBO-event: Groeien door te delen

13:45 uur            Ontvangst & inloop (online)
14:00 uur            Opening
14:05uur             Plenaire sessie: Groeien door de delen
14.35 uur            Plenaire sessie: Geldzorgen de baas
15:05 uur            Korte pauze
15:15 uur            Inspiratiesessies ronde 1
15:45 uur            Plenaire sessie: De kansen van SROI
16:15 uur            Inspiratiesessies ronde 2
16:45 uur            Afsluiting en netwerken (online)

Opening

Dagvoorzitter Basti Baroncini en Desirée Kuipers nemen je mee in de wereld van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.

Basti Baroncini is dagvoorzitter, interviewer, journalist en trouwambtenaar. Hij faciliteert goede gesprekken om zo te komen tot gezamenlijke diepgang en bewustzijn.
Dagvoorzitter.nl heeft voor dit MBO-event onze dagvoorzitter kosteloos beschikbaar gesteld. Dagvoorzitter.nl helpt graag de wereld een stukje mooier te maken. Ze doen dat door bij te dragen aan betere bijeenkomsten en goede gesprekken. Concreet leveren ze professionele dagvoorzitters, helpen ze met programma ontwerp, leiden ze mensen op in alle facetten van het vak en hebben ze hun eigen dialoog tool ConsensIQ. Alle informatie vind je op www.dagvoorzitter.nl

Desirée Kuipers is trainer, coach, managementbegeleider én manager van de Wageningse Uitdaging. “Fantastisch om zelf maatschappelijk betrokken te zijn, maar vooral ook verbindingen tot stand te brengen tussen het bedrijfsleven en verenigingen en stichtingen in onze stad. Deze twee werelden kunnen zo ontzettend veel voor elkaar betekenen. Bovendien is deze samenwerking voor het bedrijfsleven een laagdrempelige manier om hun maatschappelijke betrokkenheid te kunnen tonen. Zo kunnen bedrijven aansluiten bij thema’s die binnen onze stad leven. Denk hierbij aan projecten rondom dementie en armoede, thema’s die ons allemaal raken!”

Groeien door te delen

Sacha Gaus, Kristel Ashra, Dinant te Brinke en Kristel Leerkes gaan met elkaar in gesprek over uitdagingen. Hoe laten zij hun bedrijf groeien? En hoe biedt een lokale Uitdaging meerwaarde voor hun bedrijfsvoering?

Sacha Gaus is voorzitter van de Lelystadse Uitdaging en kandidaat bestuurslid van de Nederlandse Uitdaging.

Dinant te Brinke werkt al sinds 1997 bij de BAM en is nu directievoorzitter bij BAM Wonen. Daarnaast is hij grondlegger van de Utrechtse Uitdaging en daarvoor langjarig betrokken bij de Arnhemse Uitdaging. Hij vindt het leuk om vanuit zijn zakelijke rol ook een maatschappelijke rol te vervullen. Juist niet met geld, maar met inzet. Het maatschappelijke netwerk brengt hem op plekken waar hij anders niet zou komen.

Kristel Leerkes is eigenaar van Boerhof Projectinrichters, een familiebedrijf dat MVO hoog in het vaandel heeft staan. De laatste jaren leveren zij steeds meer inrichtingen vanuit een circulaire gedachten. Het doel hierbij is zoveel mogelijk hergebruik van materialen en dus geen afval meer. Zij werken intensief samen met de Raalter Uitdaging om “afgedankte” producten een tweede leven te geven. Daarnaast is Boerhof mede-eigenaar van de Innovatiehub Salland (een samenwerking tussen vier bouw gerelateerde bedrijven) om talent te behouden in de regio Salland. Eén van de nieuwste projecten hiervan is het bieden van een leer-werktraject voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Kristel Ashra is Hoofd Bestedingen & Programma’s van het Oranje Fonds. Binnen deze afdeling wordt in vier pijlerteams gewerkt aan het realiseren van hun missie: een samenleving waarin niemand er alleen voor staat en iedereen mee kan doen.

Geldzorgen de baas

Hoe pak je vroegsignalering van geldzorgen van werknemers aan en wat dit betekent voor jou als werkgever? Dat vraagt moed en dialoog. Vanuit hun lokale betrokkenheid en motivatie om de eigen regio vitaal te maken praten Gerard Kok van de Rabobank en Jacqueline Beekman van de Moedige Dialoog over samenwerken om armoede, schulden en geldstress aan te pakken.

Gerard Kok is directeur bij Rabobank en tevens verantwoordelijk voor het thema ‘Financieel gezond leven’ in de regio Midden en Oost Nederland. Als coöperatief directeur bij Rabobank vindt hij het hun rol om maatschappelijk betrokken te zijn en actief bij te dragen aan de maatschappelijke thema’s waaronder ‘Financieel gezond leven’. Elke tijd en generatie kent kleine en grote uitdagingen, die je niet altijd alleen kunt oplossen. Door samen te werken en krachten te bundelen kun je veel meer bereiken. Hun doel is om mensen te helpen bij een financieel gezond leven. Ze willen bewustwording creëren omtrent de kwetsbaarheid en dragen hun steentje bij aan financiële educatie en het voorkomen van schuldenproblematiek en we besteden aandacht aan laaggeletterdheid. Hij vindt het geweldig om hier vanuit zijn persoonlijke drive en vanuit Rabobank aan bij te kunnen dragen!

Jacqueline Beekman is bestuurder van Moedige Dialoog Nederland, een landelijk netwerk van lokale netwerken. Als je stappen wilt maken om mensen met geldzorgen weer perspectief te geven zonder geldzorgen, dan vraagt dat inzet van de publiek en private sector samen. Mensen uitnodigen om te zeggen wat er gezegd moet worden vanuit een gezamenlijke ambitie en agenda levert beweging op en impact. Alleen dan kan een taai onderwerp als geldzorgen en schulden systematisch en duurzaam worden aangepakt.

De kansen van SROI

Social Return On Investment is ervoor bedoeld om mensen met een arbeidshandicap of afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en kwalitatieve manier aan het werk te krijgen. Maar je kan SROI ook op een andere manier inzetten. Marc van Zanten en Jeroen Duijvestein geven je een andere kijk op SROI.

Marc van Zanten is adviseur Social Return en Impact Ondernemen, eerst bij de gemeente Deventer en nu bij de gemeente Apeldoorn. Hij is mede-initiatiefnemer voor het Convenant Social Return. Het Convenant schrijft een uniforme werkwijze en waardering voor van Social Return. Met deze uniformering vereenvoudigen zij het proces voor opdrachtnemers om nog meer sociale impact maken.

Jeroen Duijvestein is commercieel manager bij BAM Bouw en Techniek. Als een van de grootste bouwers van Nederland vinden zij het vanzelfsprekend dat zij bijdragen aan de samenleving waarin ze geld verdienen. Volgens BAM is social return veel meer dan alleen het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door actief lokaal betrokken te zijn, leveren zij een positieve bijdrage aan de regio. Zij willen hiervoor impact creëren door te doen waar ze goed in zijn en door expertise en dagelijkse business in te zetten voor de voor de omgeving waarin ze werken. Waar zij impact willen maken, maar dat niet direct zelf kunnen, zoeken ze samenwerkingsverbanden op met lokale en maatschappelijke initiatieven die dat wel kunnen. De samenwerking met de Utrechtse Uitdaging is daar een voorbeeld van. Jeroen zit dan ook met plezier in het bestuur van de Utrechtse Uitdaging.


Inspiratiesessies; keuze uit 7 onderwerpen

Hoe een zorgorganisatie groots kan zijn in betrokken en duurzaam werken

Door Astrid-Odile de Visser, Raad van Bestuur Interzorg Noord-Nederland

Interzorg is een zorgorganisatie in Drenthe met 9 vestigingen, die werkt voor kwetsbare mensen, vooral ouderen, met een complexe zorgvraag. Deze mensen worden door Interzorg ondersteund om hun eigen leven voort te zetten. Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid zijn daarbij van groot belang en daarmee onderscheidt Interzorg zich. Hoe ze dat doen? Daar kom je in deze sessie achter!

Good Busy! Hoe je jouw medewerkers inzet voor goede doelen

Door Esther Hofstede, projectleider Bedrijven en Monique de Bree, programmaleider Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet, werkzaam voor Vereniging NOV, de branchevereniging voor vrijwilligersorganisaties.

Je bent ondernemer met hart voor de samenleving. Je ziet dat de maatschappelijke uitdagingen groeien en belangrijker worden. En je wilt als bedrijf van betekenis zijn. Je wilt bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken met inzet van je kennis en expertise, talent en tijd van de medewerkers.

Via de Good Busy community biedt branchevereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) kennis, inspiratie en actie om ‘goed doen’ eenvoudiger te maken. Good Busy verenigt de bedrijven die ‘goed willen doen’ en helpt hen verder op weg. Daarmee maken ze Nederland mooier; dat is goed voor jouw bedrijf, jouw medewerkers én de samenleving.

Project kansrijk leren en werken

Door Robert Pijlman, adviseur leven lang ontwikkelen bij het Drenthe College.

Drenthe College heeft een initiatief gelanceerd om samen met de overige noordelijke ROC’s (AlfaCollege/Noorderpoort/Terra/DC) tien extra leerwerkbanen te creëren om mensen zonder werk of die vanwege corona gedwongen zijn op zoek te gaan naar nieuw werk, een kans te geven dit via een leerwerkbaan te gaan doen. Met deze actie willen zij ook de bedrijven in hun regio stimuleren dit voorbeeld te volgen om samen social impact te maken binnen de noordelijke regio van Nederland.

Betekenisvol ondernemen

Door Jan Mossel en Jan Dijkstra, Raad van Bestuur van Univé Noord Nederland en leden van de werkgroep Betekenisvol Ondernemen.

Bij Univé willen ze naast hun werk goed uitvoeren tegelijkertijd ook van betekenis zijn voor de wereld om hen heen. Univé gelooft in betekenisvol ondernemen en dat komt terug in alles wat zij doen. De Univé Groep heeft zich verbonden aan drie doelen namelijk goede gezondheid en welzijn, klimaatactie en partnerschap. Zo werken zij al jaren samen met de Asser Uitdaging, onderdeel van AssenvoorAssen, om deze doelen te bereiken. In deze sessie delen zij graag hun ervaringen, tips en adviezen.

Raak Ontwikkeling: nieuwe en stilstaande projecten in beweging zetten!

Door Yourick Fokker, mede-eigenaar Raak Ontwikkeling

Yourick is een echte verbindingsofficier. Dit doet hij vanuit zijn bedrijf Raak ontwikkeling en City Hub. Samen met de Ronde Veense Uitdaging en Inwoners voor Inwoners heeft hij het concept De Startkamer ontwikkeld.

Een succesvolle samenwerking heeft de ambities en talenten, die te vinden zijn in de gemeenschap,  als uitgangspunt. Het ligt dan ook voor de hand dat je een netwerk gaat opbouwen uit de gemeenschap. Maar hoe weet jij de juiste verbinding te maken en hoe kom je in contact met de juiste inwoners, instanties en/of bedrijven voor jouw initiatief. Daar kan je wellicht wel wat  hulp bij gebruiken. De gemeenschap bestaat uit inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, gemeentelijke instantie, lokale overheid en daar moet de verbinding gezocht worden. Om snel in contact te komen met de juiste personen en/of instanties is de STARTKAMER opgezet, naar een idee van RAAK Onwikkeling. Tijdens deze inspiratiesessie vertelt Yourick hier alles over.

Krachten bundelen & kansen creëren

Hoe geef jij vorm aan MVO? Binnen de eigen organisatie maar ook in samenwerking met andere partijen? Aan welke maatschappelijke uitdaging wil jij een bijdrage leveren? In deze sessie bundelen de Alliantie Kinderarmoede en Tempo Team hun krachten en laten zien hoe jij als ondernemer of werkgever kunt bijdragen aan de strijd tegen kinderarmoede.

De Alliantie Kinderarmoede is een landelijk netwerk van 275 publieke en private partijen rondom één doelstelling: in 2030 geen kind meer de dupe van armoede. De Alliantie Kinderarmoede is opgericht in 2019. De kernpartners van de  Alliantie Kinderarmoede zijn Alles is Gezondheid, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en Divosa.
Sanne Spiero van de Alliantie Kinderarmoede deelt feiten en cijfers over kinderarmoede in Nederland en geeft inzicht in de persoonlijke en maatschappelijke uitdagingen die opgroeien en opvoeden in armoede met zich meebrengt. Alleen vanuit samenwerking kunnen we de kansen creëren die kinderen nodig hebben en kunnen we armoede doorbreken en voorkomen.

Tempo Team presenteert Transferkracht, een concreet en prachtig voorbeeld van hoe partijen in samenwerking kansen kunnen creëren voor kinderen en hun ouders. Tempo-Team, VVVenlo (foundation), 7 Noord-Limburgse gemeenten, het WSP, een actieve business club, de Nederlandse uitdaging en vele anderen brengen expertise en netwerk bij elkaar. Vanuit samenwerking activeren en begeleiden de partners kandidaten naar werk. Bewegen is daarbij een belangrijk onderdeel, voor ouders en hun kinderen.

We hopen jou te inspireren ook een bijdrage te leveren aan de strijd tegen kinderarmoede.

Een Beursvloer zonder geld? Zo doet de Uitdaging dat!

Door Wilma Broeseliske, manager Delftse Uitdaging en Linda Sanders, manager Barendrechtse Uitdaging en Hoeksche Waardse Uitdaging. 

Verrassend anders en betrokken handelen staat centraal in deze inspiratiesessie. Het delen van expertise, ruimte, materialen, vervoer, materialen kan heel veel voldoening en plezier geven. Voor wie het nieuw is: Op de Beursvloer komen bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties samen om elkaar te ontmoeten, te netwerken en te handelen in betrokkenheid. Wat de één over heeft of graag wil bieden heeft meerwaarde voor de ander. Zo worden knelpunten op het gebied van menskracht, materialen, middelen, expertise en ruimte opgelost en biedt de ander een tegenprestatie die past bij het karakter van hun organisatie.

Inmiddels hebben Wilma en Linda 14 jaar ervaring met het organiseren van Beursvloeren en delen graag de ervaringen. In deze inspiratiesessie gaan we het hebben over het denken in mogelijkheden en vergroten van de daadkracht en daardoor het bouwen van duurzame relaties. Ook is er ruimte om over matches van jouw bedrijf te vertellen en met name het effect wat het handelen heeft op de organisatie en de samenleving.

Aanmelden online MBO-event 'Groeien door de delen'


Dit event wordt mogelijk gemaakt dankzij de vrijwillige inzet van deze bedrijven en organisaties: